آیین نامه های حمایتی

۲۱/مهر/۱۳۹۸
4,683

در اینجا آیین نامه های حمایتی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی جهت استحضار و بهره برداری نهاده شده است.

 

1. آیین نامه ارزیابی واحدها و موسسات فناور

2. آیین نامه اینترنت، اینترانت و رایانامه

3. آیین نامه آموزش و مشاوره

4. آیین نامه پذیرش واحدها و موسسات فناوری 

5. آیین نامه حمایت های مالی

6. آیین نامه شورای تخصصی ارزیابی اختراعات

7. آیین نامه کمیته استقرار

8. آیین نامه حمایت از شرکت در نمایشگاه

اطلاعیه ها

آشنایی با اصول و مفاهیم بازاریابی
فراخوان طرح شهید بابایی
کارگاه مجازی اصول تجاری سازی ایده های نوین
دوره آموزشی مدیریت انتقال فناوری