پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتنی برفناوری، امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. پارک علم و فناوری خراسان جنوبی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم در این راستا و با توجه به امکانات بالقوه استعداد مطلوبی که در زمینه های مختلف اقتصادی دارد در جهت تحقق آرمان توسعه علمی و بین المللی در سال 1390 راه اندازی و شروع به فعالیت نموده است. ایجاد چشمه های فناوری و تسهیل فرایند جذب، ارتقا، و انتشار آن برای تحقق محصولات در عرصه تولید صنعتی از جمله اهداف کلان پارک علم و فناوری خراسان جنوبی می باشد.

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

آدرس: بیرجند، بلوار آیت ا.. مدرس، چهار راه سیلو، خیابان امام موسی صدر شرقی، پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

ایمیل: info@skstp.ir

تلفن: 05632462121

فکس: 05632462379

کد پستی: 9718643683

شماره اقتصادی: 411416744811

شناسه ملی: 14003532993

حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی سمت داخلی
دکتر محمد علی ناصری رئیس 202
پیمان حاجی رضایی رئیس حوزه ریاست
روابط عمومی و امور بین الملل
204
علی بارانی مسئول دفتر رئیس
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات
202
حراست
تلفن مستقیم: 05632462251
تلفکس: 05632462196
داخلی: 211

حوزه معاون توسعه و مدیریت منابع

نام و نام خانوادگی سمت داخلی
مهندس احمد حاجی زاده معاون توسعه و مدیریت منابع 203
رضا مودی مدیر اداری و مالی
طرح و برنامه و بودجه
210
امین ایزدی مقدم امور اداری و حقوقی
دبیرخانه کمیسیون دائمی هیات امنا
214
جمال صفری حسابداری، مالی و توسعه منابع و امور عمومی 209
حسین آسمانگرد امور فنی و عمرانی 212
سید محمد علی رضوی دبیرخانه 208

حوزه فناوری

نام و نام خانوادگی سمت داخلی
اساعیل هشیار مقدم مدیر حوزه فناوری و مراکز رشد واحد های فناور استان 213
مجتبی اکبری کارشناس رشد و توسعه واحد های فناور نوپا 205
بتول ذاکری نصب امور موسسات
رشد و توسعه کسب و کارهای واحد های فناور
(کارگروه دانش بنیان و هاب توانمندسازی)
219
سیده انسیه هاشمی کارشناس جذب و پذیرش واحد های فناور 216
سهیل خالدی کارشناس حمایت و پشتیبانی واحد های ارزیابی و نظارت 215
احسان حسنی کارشناس آموزش، مشاور و راهبردی واحد های فناور 206