طرح اطعام و احسارن علوی

۲۵/تیر/۱۳۹۹
541

طرح احسان و اطعام ایتام به مناسبت عید سعید غدیر خم.

اطلاعیه ها

اطلاعیه  جذب امریه سربازی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
شیوه های اثربخش حضور در نمایشگاه ها و نقش آن در بازاریابی شرکتها
وبینار ساخت ذهنیت کارآفرینی
وبینار اصول و فنون مذاکره