سامانه آموزشی آرمان

۰۶/اردیبهشت/۱۳۹۹
138

سامانه آرمان با هدف آموزش همگانی در مقابله با بیماری #کرونا

http://arman.vums.ac.ir/corona

 

اطلاعیه ها

Corona's effect on the business environment
سامانه آموزشی آرمان
fintech
امریه سربازی