امریه سربازی

۰۵/بهمن/۱۳۹۸
216

شرایط اخذ امریه سربازی ویژه دانش آموختگان ارشد و دکتری در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی 

لینک 

اطلاعیه ها

fintech
امریه سربازی
کاراه آموزشی mini MBA
کارگاه آموزشی آشنایی فرصت های و چالشهای تجاری سازی