کاراه آموزشی mini MBA

۲۸/دی/۱۳۹۸
150

دوره کوتاه مدت MBA

اطلاعیه ها

fintech
امریه سربازی
کاراه آموزشی mini MBA
کارگاه آموزشی آشنایی فرصت های و چالشهای تجاری سازی