کارگاه آموزشی آشنایی فرصت های و چالشهای تجاری سازی

۱۹/آبان/۱۳۹۸
166

لینک ثبت نام

اطلاعیه ها

امریه سربازی
کاراه آموزشی mini MBA
کارگاه آموزشی آشنایی فرصت های و چالشهای تجاری سازی
دوره جامع مهارت‌آموزی پازلی