کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین دانش بنیان، فرآیند ارزیابی و حمایت ها

۲۹/مهر/۱۳۹۸
66

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین دانش بنیان، فرآیند ارزیابی و حمایت ها

شروع:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱ آبان ۹۸ ۱۴:۰۰

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی آشنایی فرصت های و چالشهای تجاری سازی
دوره جامع مهارت‌آموزی پازلی
دعوت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور  از شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری کشور جهت عضویت در برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین دانش بنیان، فرآیند ارزیابی و حمایت ها