کارگاه آموزشی آشنایی با بوم مدل کسب و کار

۳۱/شهریور/۱۳۹۸
111

زمان : دو شنبه اول مهرماه 1398 ساعت 16 الی 20

مکان : سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان جنوبی 

اطلاعیه ها

دعوت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور  از شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری کشور جهت عضویت در برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق
کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین دانش بنیان، فرآیند ارزیابی و حمایت ها
آیین نامه های حمایتی
کارگاه آموزشی مراحل رشد شرکت ها، نیازها و چالش ها | بازاریابی محصولات دانش بنیان