کارگاه آموزشی آشنایی با بوم مدل کسب و کار

۳۱/شهریور/۱۳۹۸
283

زمان : دو شنبه اول مهرماه 1398 ساعت 16 الی 20

مکان : سالن جلسات پارک علم و فناوری خراسان جنوبی 

اطلاعیه ها

Corona's effect on the business environment
سامانه آموزشی آرمان
fintech
امریه سربازی