نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری

۱۳/شهریور/۱۳۹۸
300

پارک علم و فناوری استان قم در سال رونق تولید و با هدف کمک به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی، نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری را در سه بخش اصلی، جانبی، و ویژه برگزار می‌کند.


مخاطبان جشنواره

شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری استان قمواحدهای فناور عضو مراکز رشد پارک علم و فناوری استان قماشخاص حقیقی و حقوقی عضو مراکز فناوری استان

http://www.qomstp.ir/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88/

اطلاعیه ها

رویداد بین المللی سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی
Corona's effect on the business environment
سامانه آموزشی آرمان
fintech