کارگاه آموزشی بوم ناب

۱۲/مرداد/۱۳۹۸
56

www.qstp.ir

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی از ایده تا اجرا
جشنواره ملی رباتیک کرمان
عید قربان
کارگاه آموزشی بوم ناب