سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان

۱۲/تیر/۱۳۹۸
300

به استحضار جوانان ایده پرداز و شرکتهای نوپای صاحب ایده در حوزه علوم پایه میرساند در راستای حمایت
از ایجاد کسب وکارهای مبتنی بر فناوری ، نوآوری و تحقق اقتصاد مقاومتی با هدف تبدیل داراییهای فکری
به ثروت سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان برگزار میشود.
از کلیه علاقمندان دعوت میشوود با مراجهه به وبسوایت جشنواره به آدرس ysf-persia.com نسبت به
تکمیل کاربرگ ها و ثبت ایده خود اقدام نمایند.
تیمهای برتر در پایان جونواره از اعتبار ویژه به منظور تولید نمونه اولیه محصول و تجاری سازی آن بهرهمند
میشوند.
شروع ثبت ایده: 18 خرداد ماه 1398
آخرین مهلت ثبت ایده: 18 مهرماه 1398

اطلاعیه ها

Corona's effect on the business environment
سامانه آموزشی آرمان
fintech
امریه سربازی