بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران

۱۸/خرداد/۱۳۹۸
334

محورهای کنفرانس:
-    روش های نوین سنتزترکیبات آلی
-    شیمی فیزیک آلی
-    شیمی فضایی، طراحی و مدل سازی مولکولی
-    طیف سنجی
-    بیو شیمی ، شیمی دارویی، بیو تکنولوژی، فیتو شیمی و فتو شیمی
-    شیمی پلیمر، رنگ، پوشش ها، آبکاری و خوردگی
-    شیمی آلی محیط زیست، شیمی سبز و بازیافت پسماندهای آلی
-    صنایع شیمیایی مربوط به شیمی آلی
-    نانو شیمی آلی
امیدواریم این کنفرانس علاوه بر ایجاد بستری مناسب در جهت تبادل نظر پژوهشگران در گسترش همکاریهای علمی و صنعتی زمینه ساز ایده های خلاق و نوآورانه در رشد علمی کشور باشد.  بدین ترتیب کمیته برگزار کننده این کنفرانس امیدوار است، علاوه بر ایجاد فرصت مناسب برای اساتید، پژوهشگران، شیمیدانان و دانشجویان کشور جهت حضور در این محفل علمی خاطرات خوشی را از حضور در شهر تاریخی ارومیه فراهم نماید.
 لذا از کلیه اساتید، صنعتگران، پژوهشگران و دانشجویان عزیز کلیه رشته های مرتبط دعوت می شود با شرکت و ارائه نتایج پژوهش های اصیل خود بر غنای هر چه بیشتر این کنفرانس بیافزایند.
با آرزوی دیدار در بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

اطلاعیه ها

Corona's effect on the business environment
سامانه آموزشی آرمان
fintech
امریه سربازی