پنجمین رویداد اُکام

۳۰/بهمن/۱۳۹۷
66

پنجمین رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی اُکام 2 اسفندماه 97 در محل دانشگاه بزرگمهر قاینات برگزار می شود و ویژه دانش آموزان طرح اتاق کارآفرینی مدارس دوره دوم می باشد.

اطلاعیه ها

نهضت مردمی مسجد سازی
پنجمین رویداد اُکام
درخواست استقرار در پارک
رویداد استارت آپی عناب