پنجمین رویداد اُکام

۳۰/بهمن/۱۳۹۷
547

پنجمین رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی اُکام 2 اسفندماه 97 در محل دانشگاه بزرگمهر قاینات برگزار می شود و ویژه دانش آموزان طرح اتاق کارآفرینی مدارس دوره دوم می باشد.

اطلاعیه ها

Corona's effect on the business environment
سامانه آموزشی آرمان
fintech
امریه سربازی