درخواست استقرار در پارک

۲۳/بهمن/۱۳۹۷
331

در صورت تمایل به استقرار در فضای استجاری پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی در سال آتی تمام شرکت ها می توانند درخواست خود را تا تاریخ 97/12/8 کتبا ارسال کنند.

اطلاعیه ها

همایش حقوق کسب و کارهای نوپا
بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
فرم اخذ ویزا شرکت در نمایشگاه ICT افغانستان
همایش ملی مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری