درخواست استقرار در پارک

۲۳/بهمن/۱۳۹۷
207

در صورت تمایل به استقرار در فضای استجاری پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی در سال آتی تمام شرکت ها می توانند درخواست خود را تا تاریخ 97/12/8 کتبا ارسال کنند.

اطلاعیه ها

نهضت مردمی مسجد سازی
پنجمین رویداد اُکام
درخواست استقرار در پارک
رویداد استارت آپی عناب