جشنواره بین المللی خوارزمی

۱۹/خرداد/۱۳۹۷
41

http://khwarizmi.ir/fakia/

اطلاعیه ها

جشنواره بین المللی خوارزمی
رویداد استارت‌آپی لیدکوتک
خبرگزاری علم و فناوری ایران
کارگاه روانشناسی فروش، تکنیک های بازاریابی، صدای مشتری