جشنواره بین المللی خوارزمی

۱۹/خرداد/۱۳۹۷
710

http://khwarizmi.ir/fakia/

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی از ایده تا اجرا
جشنواره ملی رباتیک کرمان
عید قربان
کارگاه آموزشی بوم ناب