درباره ما

. اغلب در واحد های کوچک مرغ داری و یا محیط های خانگی و روستایی و عشایری تعداد تخم های روزانه قابل برداشت کم بوده و نگهداری طولانی مدت انها جهت استفاده در دستگاه جوجه کشی نیز محدود می باشد در نتیجه ضرورت ساخت دستگاهی که بتواند تخم مرغ و سایر پرندگان را به صورت پیوسته و با تعدادکم اماده جوجه آوری نماید به شدت احساس می شود مزیت این کار در این است که علاوه بر استفاده از تخم مرغ و سایر پرندگان ظرفیت تولید جوجه در طول دوره تخم گذاری افزایش می یابد. که در صورت عرضع این فناوری اشتغال افرینی در روستا ها و جوامع محلی و عشایری صورت خواهد گرفت و به نوعی راندمان تولید جوجه بیشتر و رضایت استفاده کنندگان را در برخواهد داشت.

اطلاعیه ها

Corona's effect on the business environment
سامانه آموزشی آرمان
fintech
امریه سربازی