درباره ما

هدف برداشت مکانیزه پنبه وکاهش هزینه های هنگفت برداشت این محصول است.که هم اکنون با نمونه های مشابه خارجی رقابت دارد ودر این رقابت در خراسان جنوبی توانست نظر کشاورزان را جلب کند و نمونه های مشابه (آرژانتینی و غیره) را از قطب پنبه شرق کشور شهرستان بشرویه خارج کند. فناوری بکاررفته مکانیکی والکتریکی و کارکرد دستگاه بااستفاده از نیرومحرکه تراکتورهای رایج دارای بیل جلو و مولدهای الکتریکی برای تامین برق مورد نیاز در موتورهای الکتریکی بکاررفته در قسمتهای دیگر ماشین جمع اوری پنبه می باشد.برای استفاده از این دستگاه کافیست پس از نصب تراکتور را در زمین های پنبه به حرکت درآورید وبراحتی شاهد برداشت پنبه از زمین باشید . این دستگاه مورد استقبال تمامی کشاورزانی که حداقل یکبار از آن استفاده کرده اند قرارگرفته وبدلیل نیاز شدید بازار مدلهای 2 میلیارد تومانی کمباین برای ورود به استان ها از طرف مسئولین درنظر گرفته شده است اما یک بیستم قیمت تولید داخل را با قیمت 20 برابر واردات مدلهای خارجی قابل مقایسه است؟!


 

اطلاعیه ها

سمینار تخصصی توسعه تجارت با « ترکیه »
دوره جامع بازاریابی دیجیتال
دوره جامع آموزشی دیجیتال مارکتینگ
وبینار ساختار، نحوه تعامل و ماموریت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه