درباره ما

شرکت جوش آزما، توسط مهندس جواد صادقی موفق به ساخت دستگاه پاک کردن گل زعفران شده است.

در این دستگاه گل زعفران وارد دستگاه شده و پس از عبور از کاتینگ وارد قسمت جدایش شده و تار قرمز از گلبرگها و پرچم و ساقه جدا می شود.

این دستگاه به شماره 94915 و با عنوان " دستگاه جداسازی مکانیکی پرچم و کلاله گل زعفران" در اداره ثبت اختراعات کشور ثبت شده است.

اطلاعیه ها

طرح دستیاری فناوری
دوره آموزشی آنلاین چگونه دانش‌بنیان شویم؟
دوره آموزشی صفر تا صد ثبت علامت تجاری در ایران
فراخوان اعطای حمایت های مالی