ثبت اختراع دستگاه جداساز مکانیکی پرچم و کلاله گل زعفران

ثبت اختراع دستگاه جداساز مکانیکی پرچم و کلاله گل زعفران

دستگاه جداساز مکانیکی پرچم و کلاله گل زعفران به شماره ثبت 94915 توسط آقای جواد صادقی از اعضای شرکت چوش آزما موفق به اخذ تاییدیه اختراع گردید. نمونه اولیه این دستگاه ساخته شده و مراحل تجاری سازی آن در حال انجام است.

اطلاعیه ها

دوره جامع آموزشی دیجیتال مارکتینگ
وبینار ساختار، نحوه تعامل و ماموریت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
آموزش کارشناس اکوسیستم نوآوری و استارتاپی
رویداد کارویا