درباره ما

شرکت جوش آزما، توسط مهندس جواد صادقی موفق به ساخت دستگاه پاک کردن گل زعفران شده است.

در این دستگاه گل زعفران وارد دستگاه شده و پس از عبور از کاتینگ وارد قسمت جدایش شده و تار قرمز از گلبرگها و پرچم و ساقه جدا می شود.

این دستگاه به شماره 94915 و با عنوان " دستگاه جداسازی مکانیکی پرچم و کلاله گل زعفران" در اداره ثبت اختراعات کشور ثبت شده است.

اطلاعیه ها

وبینار ساختار، نحوه تعامل و ماموریت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
آموزش کارشناس اکوسیستم نوآوری و استارتاپی
رویداد کارویا
برگزاری اولین اجلاس نوآوری و استاندارد در خرداد ماه سالجاری