واحد نمونه استاندارد در سال 96

واحد نمونه استاندارد در سال 96

برگی دیگر از افتخارات شرکت دانش بنیان تروند زعفران قاین

اطلاعیه ها

جشنواره بین المللی خوارزمی
رویداد استارت‌آپی لیدکوتک
خبرگزاری علم و فناوری ایران
کارگاه روانشناسی فروش، تکنیک های بازاریابی، صدای مشتری