واحد نمونه استاندارد در سال 96

واحد نمونه استاندارد در سال 96

برگی دیگر از افتخارات شرکت دانش بنیان تروند زعفران قاین

اطلاعیه ها

اطلاعیه تمدید مهلت شرکت در فراخوان بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز
برگزاری همایش مهارتی به نام فروش
سومین جشنواره ملی شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده (شـتـاب)
کارگاه روانشناسی فروش، تکنیک های بازاریابی، صدای مشتری