واحد نمونه استاندارد در سال 96

واحد نمونه استاندارد در سال 96

برگی دیگر از افتخارات شرکت دانش بنیان تروند زعفران قاین

اطلاعیه ها

خبرگزاری علم و فناوری ایران
کارگاه روانشناسی فروش، تکنیک های بازاریابی، صدای مشتری
چگونه ماشین ایده پردازی شویم ؟
بزرگترین رویداد کارآفرینی پیام نور