انتخاب شرکت دانش بنیان تروند زعفران به عنوان واحد نمونه استاندارد 1396

انتخاب شرکت دانش بنیان تروند زعفران به عنوان واحد نمونه استاندارد 1396

برگی دیگر از افتخارات شرکت دانش بنیان تروند زعفران قاین

انتخاب تروند زعفران قاین به عنوان واحد نمونه استاندارد در سال 1396

اطلاعیه ها

اطلاعیه تمدید مهلت شرکت در فراخوان بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز
برگزاری همایش مهارتی به نام فروش
سومین جشنواره ملی شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده (شـتـاب)
کارگاه روانشناسی فروش، تکنیک های بازاریابی، صدای مشتری