افتتاح مرکز تحقیقات خانه هوشمند توسط شرکت سها نیروی ساویس

افتتاح مرکز تحقیقات خانه هوشمند توسط شرکت سها نیروی ساویس

مرکز تحقیقات خانه هوشمند توسط شرکت سها نیروی ساویس در دانشکده مهندسی فردوس افتتاح شد. در این رویداد که مسئولین دانشکده فنی و مهندسی فردوس نیزحضور داشتند بر اهمیت طرح های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان تاکید گردید. و شرکت سها نیروی ساویس را پیشرو در این امر دانستند که به یاری خداوند بتواند زمینه تحقیقات و پژوهش های کاربردی را میسر نماید.

اطلاعیه ها

آغاز ثبت نام سومین نمایشگاه مسکن و شهرسازی - شهرساخت
تمدید مهلت ثبت نام هفدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
فراخوان رویداد اطلاع از آخرین فرایندهای دانش بنیان و آشنایی با دانش بنیان نوع 3
رویداد سرمایه گذاری ونچر 360