افتتاح مرکز تحقیقات خانه هوشمند توسط شرکت سها نیروی ساویس

افتتاح مرکز تحقیقات خانه هوشمند توسط شرکت سها نیروی ساویس

مرکز تحقیقات خانه هوشمند توسط شرکت سها نیروی ساویس در دانشکده مهندسی فردوس افتتاح شد. در این رویداد که مسئولین دانشکده فنی و مهندسی فردوس نیزحضور داشتند بر اهمیت طرح های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان تاکید گردید. و شرکت سها نیروی ساویس را پیشرو در این امر دانستند که به یاری خداوند بتواند زمینه تحقیقات و پژوهش های کاربردی را میسر نماید.

اطلاعیه ها

سمینار تخصصی توسعه تجارت با « ترکیه »
دوره جامع بازاریابی دیجیتال
دوره جامع آموزشی دیجیتال مارکتینگ
وبینار ساختار، نحوه تعامل و ماموریت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه