طراحی دستگاه جوجه کشی با قابلیت متعدد و استفاده از انواع تخم های مولد پرندگان

طراحی دستگاه جوجه کشی با قابلیت متعدد و استفاده از انواع تخم های مولد پرندگان

از انجایی که اکثر دستگاه های جوجه کشی موجود با ظرفیت های متفاوت باید به صورت غیر پیوسته تخم چینی و تخلیه جوجه شوند و این امر در محیط های غیر صنعتی روستایی و عشایری با تعداد تخم مرغ کم مقرون به صرفه نمی باشد و دستگاه های صنعتی نیز در این اماکن توجیه اقتصادی ندارد این سیستم با رعایت تولید کم، تخم ها را به صورت پیوسته دریافت کرده و با تعداد کم تخم های قابل تبدیل به جوجه را به صورت مداوم تبدیل به جوجه می کند. این دستگاه با عنایت به مشکلات دستگاه های موجود تعریف شده و مهمترین مشکل دستگاه های فعلی جهت استفاده در محیط های خانگی و واحد های کوچک عدم دسترسی به تخم مرغ و تخم سایر پرندگان نطفه دار و تازه در تعداد مورد نیاز دستگاه های جوجه کشی فعلی در تمام نقاط کشور می باشد که غالبا شرایط موجود باعث کاهش راندمان دستگاه های موجود می گردد. اغلب در واحد های کوچک مرغ داری و یا محیط های خانگی و روستایی و عشایری تعداد تخم های روزانه قابل برداشت کم بوده و نگهداری طولانی مدت انها جهت استفاده در دستگاه جوجه کشی نیز محدود می باشد در نتیجه ضرورت ساخت دستگاهی که بتواند تخم مرغ و سایر پرندگان را به صورت پیوسته و با تعدادکم اماده جوجه آوری نماید به شدت احساس می شود مزیت این کار در این است که علاوه بر استفاده از تخم مرغ و سایر پرندگان ظرفیت تولید جوجه در طول دوره تخم گذاری افزایش می یابد شکل کلی کار دستگاه مشابه سایر دستگا های جوجه کشی بر اساس تامین گرما، رطوبت اکسیژن و چرخش مورد نیاز تخم ها میباشد. و مهمترین مزیت آن سیستم چرخش و جابه جایی منحصر به فرد تخم مرغ و سایر پردگان می باشد که این سیستم به کاربر اجازه می دهد به صورت پیوسته اما با تعداد کم تخم مرغ و سایر چپرندگان را وارد دستگاه نموده و به صورت متوالی جوجه اوری نماید و نیاز به نگهداری تخم ها در خارج از دستگاه نمی باشد.

اطلاعیه ها

Corona's effect on the business environment
سامانه آموزشی آرمان
fintech
امریه سربازی