هم اکنون سایت در حال به روز رسانی می باشد

به زودی باز خواهیم گشت

اطلاعیه ها

برنامه های هفته جهانی کارآفرینی در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
ایده شو دانش آموزی
پنجاه و پنجمین همفکر بیرجند
کارگاه ذهنیت رشد