درباره ما

(راه و ساختمان): شامل بهسازی و مقاوم سازی سازه ها ـ پایش سلامت سازه ها ـ روش های نوین طراحی و اجرای ساختمان ها در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط

اطلاعیه ها

اطلاعیه  جذب امریه سربازی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
شیوه های اثربخش حضور در نمایشگاه ها و نقش آن در بازاریابی شرکتها
وبینار ساخت ذهنیت کارآفرینی
وبینار اصول و فنون مذاکره