بهبود کمیت و کیفیت پسته به روش ارگانیک

بهبود کمیت و کیفیت پسته به روش ارگانیک

گام اول: پایلوت تیمار پسته  با نهاده امیک و شیلد در سه تکرار ( جوی پشته ) با هدف تولید محصول ارگانیک و بهبود کمیت و کیفیت پسته و با نگاه صرفه اقتصادی ،به تعداد حدود 130 اصله پسته، 23 آذرماه اجرایی شد.

گام دوم :

      

ادامه طرح ( نوبت زمستانه ) در روز پنجشنبه  19 بهمن 96 انجام گردید. برای هر اصله پسته، 100cc امیک و 20cc شیلد در آبیاری و محلول 6 در هزار شیلد جهت اسپری استفاده گردید.  

گام سوم: بهار .... ادامه دارد.....

اطلاعیه ها

خبرگزاری علم و فناوری ایران
کارگاه روانشناسی فروش، تکنیک های بازاریابی، صدای مشتری
چگونه ماشین ایده پردازی شویم ؟
بزرگترین رویداد کارآفرینی پیام نور