بهبود کمیت و کیفیت پسته به روش ارگانیک

بهبود کمیت و کیفیت پسته به روش ارگانیک

گام اول: پایلوت تیمار پسته  با نهاده امیک و شیلد در سه تکرار ( جوی پشته ) با هدف تولید محصول ارگانیک و بهبود کمیت و کیفیت پسته و با نگاه صرفه اقتصادی ،به تعداد حدود 130 اصله پسته، 23 آذرماه اجرایی شد.

گام دوم : زمستان .... ادامه دارد...

اطلاعیه ها

اطلاعیه تمدید مهلت شرکت در فراخوان بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز
برگزاری همایش مهارتی به نام فروش
سومین جشنواره ملی شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده (شـتـاب)
کارگاه روانشناسی فروش، تکنیک های بازاریابی، صدای مشتری