طرح احیاء انار

طرح احیاء انار

طرح احیاء انار که از پاییز تا پاییز ادامه دارد ، با هدف درمان سرمازدگی، دانه سفیدی ، سوختگی، ترک خوردگی و دفع آفات ( شته سبز - کنه تارعنکبوتی ) و حذف قارچ ها و نهایتاً توانمندسازی و تغذیه انار با تأمین و در اختیار قرار دادن مواد مورد نیاز و قابل جذب ، اعم از میکرو و ماکرو المنت ها و کربن آلی خاک از سه شنبه 21 آذرماه 96 با انتخاب حدود 30 اصله درخت انار در سه تکرار ده تایی شروع شد. گام اول : با توجه به فقر عناصر در فرم قابل جذب و وجود بیماری ها، دوز 100 سی سی امیک و 20 سی سی شیلد در آبیاری و دوز 6 در هزار شیلد جهت اسپری برای هر اصله درخت تعیین و استفاده شد. گام دوم در زمستان .....   ادامه دارد...

اطلاعیه ها

اطلاعیه تمدید مهلت شرکت در فراخوان بیست و ششمین اجلاس سراسری نماز
برگزاری همایش مهارتی به نام فروش
سومین جشنواره ملی شناسایی و توانمند سازی ایده های برگزیده (شـتـاب)
کارگاه روانشناسی فروش، تکنیک های بازاریابی، صدای مشتری