طرح درمان زنگ زرشک - توانمندسازی زرشک به منظور ارتقاء و افزایش کیفیت و کمیت محصول و درمان زنگ زرشک

طرح درمان زنگ زرشک - توانمندسازی زرشک به منظور ارتقاء و افزایش کیفیت و کمیت محصول و درمان زنگ زرشک

    

    

 

 

گزارشات متناقض: گزارش های متعدد از طرف کارشناسان متولی امر کشاورزی در فضای مجازی در خصوص بیماری زنگ زرشک مطرح گردیده که هر جمله آن جمله ماقبل و یا مابعد خود را نقض می کند؛ خشکسالی ممتد ، رطوبت زیاد و تهویه نشدن فضای باغستان زرشک ، فقیر شدن خاک از نظر میزان مواد غذایی ، بهم خوردن دوره های آبیاری و ... موارد فوق الذکر شاه بیت تقریباً تمامی گزارش های بیماری زنگ زرشک می باشد بدون اینکه یک دلیل علمی و یا تحقیق و پژوهشی پشتوانه این ادعا باشد. کشاورزی ایران از یک بیماری مزمن و خطرناک رنج می برد که متأسفانه عامل اصلی آن توصیه های عمدتاً غیرکارشناسی و مخرب در استفاده مداوم از کودها و سموم شیمیایی می باشد. به عنوان مثال در یکی از این گزارش ها مسئول محترم امور کشاورزی توصیه به عدم استفاده از کودهای ازته و توصیه استفاده از پتاس را می نماید. طبق کدام آنالیز خاک وگیاه کارشناس مربوطه چنین توصیه ای دارد!

متأسفانه استفاده بی رویه از کودها و سموم شیمیایی ،عارضه های بیشماری را عاید کشاورزی ایران نموده .برای رهایی از این مصیبت، چاره ای نداریم جز بازگشت از راه خطایی که کشورهای پیشرفته در علوم و فنون کشاورزی سالیان پیش پیموده و هم اکنون به شدت، استفاده از کود و سموم شیمیایی را کاهش داده و به سمت نهاده های طبیعی و کنترل شده حرکت می نمایند. طرح سوال از کارشناسان محترم امور کشاورزی: کودهای شیمیایی که با دوزهای مرسوم توصیه می نمایید به چه میزان جذب گیاه می شود؟ سخن آخر اینکه، کشاورزان عزیز به راحتی تن به استفاده از نهاده های شیمیایی ندهند. 

طرح پایلوت زرشک در سه باغ اجرا گردید، در یک باغ جهت بهبود کیفیت و درمان زنگ زرشک و در دو باغ دیگر جهت بهبود کیفیت.

طرح درمان زنگ زرشک و بهبود کیفیت: در فصل پاییز ( آذرماه ) برای هر اصله زرشک 100cc امیک و 20cc شیلد در آبیاری و محلول 6 در هزار شیلد جهت اسپری، و در فصل زمستان ( بهمن ماه ) 50cc امیک در آبیاری استفاده گردید.

طرح بهبود کیفیت زرشک: در این طرح فصل پاییز ( آذرماه ) و فصل زمستان ( بهمن ماه ) در هر نوبت 50cc امیک برای هر اصله زرشک در آبیاری مصرف گردید.

 

 

 

اطلاعیه ها

رسیدگی به مشکلات شرکت ها
برنامه های هفته جهانی کارآفرینی در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
جشنواره هنری هفته پژوهش
جشنواره بین المللی خوارزمی