کاشت سیر با استفاده از امولسیون امیک در سمنان

کاشت سیر با استفاده از امولسیون امیک در سمنان

         

کاشت سیر در فضای گلخانه ای سمنان با استفاده از امولسیون امیک و شیلد انجام گردید. ( تهیه بذر از منطقه طبس ) . سطح زیر کشت : گلخانه 2900 مترمربع و فضای باز 700 مترمربع . سیرچه ها قبل از کاشت ( پس از جداسازی ) به مدت 10 دقیقه تا یک ربع در محلول 20 در هزار ( 15cc امیک و 5cc شیلد ) جهت تقویت و قارچ کشی قرار داده شد و سپس به زمین منتقل گردید. تاریخ کاشت 23 آبان و زمان اولین جوانه زنی و سبز شدگی در گلخانه 3 آذر بوده است. بنا داریم دوره کاشت، داشت و برداشت را مرتب گزارش و عملکرد نهایی را به صورت آماری منعکس نماییم.

 

میزان رشد برگ و پیاز حدود دو ماه پس از کاشت ( تاریخ نمونه گیری اول بهمن ماه )

 

        

 

 

اطلاعیه ها

رسیدگی به مشکلات شرکت ها
برنامه های هفته جهانی کارآفرینی در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
جشنواره هنری هفته پژوهش
جشنواره بین المللی خوارزمی