ثبت اختراع دستگاه جداساز مکانیکی پرچم و کلاله گل زعفران

ثبت اختراع دستگاه جداساز مکانیکی پرچم و کلاله گل زعفران

دستگاه جداساز مکانیکی پرچم و کلاله گل زعفران به شماره ثبت 94915 توسط آقای جواد صادقی از اعضای شرکت چوش آزما موفق به اخذ تاییدیه اختراع گردید. نمونه اولیه این دستگاه ساخته شده و مراحل تجاری سازی آن در حال انجام است.

اطلاعیه ها

طرح دستیاری فناوری
دوره آموزشی آنلاین چگونه دانش‌بنیان شویم؟
دوره آموزشی صفر تا صد ثبت علامت تجاری در ایران
فراخوان اعطای حمایت های مالی