درباره ما

زمینه های کاری

 1. طراحی و اجرا تلویزیون های شهری
 2. طراحی و اجرا نیروگاه های خورشیدی
 3. طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی

اعضای تیم:

 • سید سجاد صدیقی     کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • ایمان براتی                دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دکتر حسینی             استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • مصطفی اکبری           کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • رضا ورزگی                دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • محمد امین                کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی
 • علی حسین آبادی      کارشناسی مهندسی برق دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • علی حسن زاده          کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • مصطفی بخت            دانشجوی مهندسی برق-مخابرات دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

رزومه مدیرعامل و رییس هیئت مدیره:

سید سجاد صدیقی

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه سیستان و بلوچستان

سوابق اجرایی:

 1. دبیر انجمن علمی مکانیک
 2. دبیر و موسس انجمن علمی انرژی
 3. دبیر انجمن های علمی دانشکده مهندسی  
 4. عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 5. دبیر اجرایی جشنواره حرکت در دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال های 95 و 96
 6. ساخت دوچرخه هیبریدی خورشیدی
 7. ساخت آب شیرین کن خورشیدی
 8. ساخت آبسردکن جذبی خورشیدی
 9. ساخت نانوسیال اکسید مس
 10. ساخت دستگاه فتوولتائیک حرارتی pv/t
 11. طراحی نیروگاه فتوولتائیک و حرارتی خورشیدی

 ایمان براتی:

دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

سوابق اجرایی:

 1. عضو شورا مرکزی انجمن علمی مکانیک
 2. عضو شورای مرکزی و هیئت موسس انجمن علمی انرژی
 3. دبیر هماهنگی شورای دبیران
 4. مدرس رباتیک در دانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی زاهدان
 5. ساخت ماهواره کوچک هواشناسی can sat
 6. ساخت سیستم اطفا حریق هوشمند
 7. ساخت ربات نقاش
 8. ساخت کلاه ایمنی هوشمند

 

رزومه فنی تیم:

 1. ساخت تلویزیون شهری دانشکده مهندسی شهید نیکبخت (دانشگاه سیستان و بلوچستان)
 2. ساخت 3 تلویزیون شهری برای درب های اصلی دانشگاه سیستان و بلوچستان درب دانشکده ادبیات – درب دبیرستان و سازمان مرکزی ( در دست ساخت)
 3. طراحی نیروگاه خورشیدی هیبریدی هوشمند
 4. طراحی و اجرای سیستم کنترل وایرلس تلویزیون های شهری

اطلاعیه ها

پنجمین رویداد اُکام
درخواست استقرار در پارک
رویداد استارت آپی عناب
رسیدگی به مشکلات شرکت ها