استقرار گیاهان دارویی و زراعی در محیط میدانی

استقرار گیاهان دارویی و زراعی در محیط میدانی

استقرار وپرورش گیاهان دارویی و زراعی از قبیل گل گاو زبان، نعنافلفلی، پسته وحشی وانواع انجیر کوهی برای اولین بار در شهرستان فردوس در فضای میدانی توسط شرکت شاهین دشت فردوس

اطلاعیه ها

Corona's effect on the business environment
سامانه آموزشی آرمان
fintech
امریه سربازی