دستاوردهای بومی شده در زمینه کاشت و برداشت گیاهان دارویی  توسط شرکت شاهین دشت فردوس

دستاوردهای بومی شده در زمینه کاشت و برداشت گیاهان دارویی توسط شرکت شاهین دشت فردوس

در حال حاضر بخشی ازواردات گیاهان داروئی مورد نیاز به کشور بعلت عرضه نامناسب خواص درمانی انها کاهش می یابدو بعلت مسیر رسیدن تا مشتری از خواص اصلی و دارویی ان کاسته می شود. تعاونی شاهین دشت فردوس با استفاده از سال ها تجربه و دانش  توانسته اطلاعات ارزشمندی در زمینه گیاهان دارویی بدست آورد و به نوعی پتانسیل ها و مزیت های گیاهان دارویی منطقه را بومی سازی و امکان سنجی نماید. با توجه به این که این گونه طرح ها هم سو با اقتصاد پایدار و مقاومتی و زمینه کسب درامد بسیار مناسب را جهت علاقه مندان و خانواده ها فراهم می نماید،این شرکت اماده انتقال تجربیات و همکاری با تمام افراد،نهادها و شرکتها در تمامی مراحل کاشت ،داشت، برداشت و فراوری و فروش گیاهان دارویی می باشد.

اطلاعیه ها

جشنواره هنری هفته پژوهش
پنجاه و دومین همفکر بیرجند
جشنواره بین المللی خوارزمی
خبرگزاری علم و فناوری ایران