کاشت گیاه نادر انغوزه در مراتع شهرستان فردوس

کاشت گیاه نادر انغوزه در مراتع شهرستان فردوس

کاشت گیاه نادر انغوزه در مراتع شهرستان فردوس  با توجه به اقلیم خشک ونیمه خشک منطقه بسیار حائز اهمیت و سود اور می باشد که در این راستا حدود 395هکتار زمین در منطقه برون- ابدکی به صورت کوپه کاری و بذر پاشی در قالب طرح احیامراتع عملیاتی گردید که ان شا ال.. در فصل بهار قابل بازدید خواهد بود شایان توجه است که کاشت و به ثمر رساندن گیاه انغوزه در زمین های زراعی منطقه شاید برای اولین بار در دنیا توسط این تعاونی انجام گرفته است.

اطلاعیه ها

خبرگزاری علم و فناوری ایران
کارگاه روانشناسی فروش، تکنیک های بازاریابی، صدای مشتری
چگونه ماشین ایده پردازی شویم ؟
بزرگترین رویداد کارآفرینی پیام نور