پیگیری جذب سرمایه گذار

پیگیری جذب سرمایه گذار

شرکت فیدار پویش آب کویر، به منظور جذب سرمایه گذار و اسپانسر برای تسریع در روند فعالیت خود مذاکرات و رایزنی هایی را با مقامات و مسئولین شهرستان انجام داده و فعالیت های مثبتی در این زمینه صورت پذیرفته است. یکی از این پیگیری ها از طریق ریاست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس و با هماهنگی مرکز رشد واحدهای فناور این شهرستان صورت پذیرفت، که نتایج مثبت حاصل آن به زودی به اطلاع رسانده خواهد شد.

اطلاعیه ها

Corona's effect on the business environment
سامانه آموزشی آرمان
fintech
امریه سربازی