ثبت اختراع جدید توسط شرکت فیدار پویش نوین

ثبت اختراع جدید توسط شرکت فیدار پویش نوین

شرکت فیدار پویش نوین توسط متخصصین خود، موفق به ثبت اختراع دستگاه " شلیک قطعه استقراع سمع توسط هوای فشرده " شده است. این اختراع به شماره 80887 در اداره ثبت اختراعات کشور ثبت شده است.

اطلاعیه ها

Corona's effect on the business environment
سامانه آموزشی آرمان
fintech
امریه سربازی