کسب سطح فناوری 7 و 8 برای دو محصول شرکت در سامانه ایران تک هاب

کسب سطح فناوری 7 و 8 برای دو محصول شرکت در سامانه ایران تک هاب

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه فناور ورنا سگال، در بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار که در آذر ماه 1399 برگزار گردید، شرکت توسعه فناور ورنا سگال با دو محصول ویژه شامل پلتفرم فاپول و اکسپرت بورس ورنا به ترتیب مفتخر به کسب سطح آمادگی فناوری TRL، هفت و هشت از سامانه ارزیابی فناوری ایران شد.

اطلاعیه ها

اطلاعیه  جذب امریه سربازی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
شیوه های اثربخش حضور در نمایشگاه ها و نقش آن در بازاریابی شرکتها
وبینار ساخت ذهنیت کارآفرینی
وبینار اصول و فنون مذاکره