درباره ما

انجام کلیه خدمات مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات از جمله در حوزه نرم افزار و ....

اطلاعیه ها

اطلاعیه  جذب امریه سربازی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
شیوه های اثربخش حضور در نمایشگاه ها و نقش آن در بازاریابی شرکتها
وبینار ساخت ذهنیت کارآفرینی
وبینار اصول و فنون مذاکره