چگونه دانش بنیان شویم

چگونه دانش بنیان شویم

تشریح مجموعه مزایای ورود به حوزه کسب و کار دانش بنیان نشان می دهد که می توان توجیهات متعددی را برای انگیزه ی ورود شرکت ها به این حوزه برشمرد. بااین‌حال پیچیدگی های حقوقی ورود به اکوسیستم دانش بنیان، در کنار محدودیت های فناورانه، مدیریتی و زیرساختیِ شرکت ها در کسب صلاحیت دانش بنیانی، استفاده از مشاوران مجرب را برای ورود به این حوزه ناگزیر می نماید. در این راستا، گروه ایران دانش بنیان، پس از جمع بندی تجارب مشاوره در راهبری کسب صلاحیت دانش بنیانی، اقدام به تدوین الگویی چهار مرحله ای برای ورود هوشمندانه ی شرکت ها به حوزه کسب و کار دانش بنیان نموده است. این الگوی اختصاصی به نحوی تدوین شده است که بتوان از طریق آن پس از رفع محدودیت های گلوگاهیِ حقوقی، فنی، مدیریتی و زیرساختی، ورود اثربخش شرکت ها را به شبکه فعالان کسب وکارهای دانش بنیان تسهیل نمود. خدمات گروه ایران دانش بنیان در قالب الگوی چهار مرحله ای ورود به اکوسیستم دانش بنیان الگوی جامعی که در این طرح پیشنهادی به منظور ورود اثربخش شرکت ها و موسسات به حوزه کسب وکار دانش بنیان تدوین شده است، متشکل از چهار گام اصلیِ (۱) پتانسیل سنجی، (۲) توانمندسازی، (۳) اخذ صلاحیت دانش بنیانی و (۴) بهره مندی از مزایا است. کارکرد هریک از گام های این الگو که با منطق رفع ۴ دسته گلوگاه کسب صلاحیت دانش بنیانی یعنی گلوگاه های حقوقی، فنی، مدیریتی و زیرساختی طراحی شده است، به شرح ذیل است.

الگوی کسب تأییدیه دانش بنیان

۱- پتانسیل سنجی: در اولین گام الگوی راهبری ورود به اکوسیستم دانش بنیان، یک ارزیابی اولیه از قابلیت شرکت ها برای دانش بنیان شدن انجام می شود. به کمک این ارزیابی مشخص خواهد شد که مهم ترین محدودیت های شرکت برای کسب صلاحیت دانش بنیانی چیست. در صورتی که شرکت یا موسسه مورد نظر توانمندی کسب صلاحیت دانش بنیانی را بدون هیچ گونه محدودیتی دارا باشد، به صورت مستقیم به گام سوم الگو رفته و فرآیند قانونی اخذ صلاحیت دانش بنیانی برای آن طی خواهد شد. در غیر این صورت، لازم است تا با ورود به گام دوم الگو، شرکت یا موسسه مزبور در یک فرآیند توانمندسازی، آمادگی لازم را برای اخذ صلاحیت دانش بنیانی کسب نماید.

۲- توانمدسازی: در این گام، مجموعه ای از مهم ترین خدمات مورد نیاز سازمان ها برای دانش بنیان شدن ارائه می شود. از آنجا که اغلب شرکت ها و موسسات با مجموعه ای از محدویت های حقوقی، فنی، مدیریتی و زیرساختی برای دانش بنیان شدن مواجه هستند، ارائه یک بسته خدمات توانمندساز برای رفع محدودیت های اساسی آنها در کسب صلاحیت دانش‌بنیانی ضروری است. خدماتی از قبیل تدوین راهبرد نوآوری، مستندسازی دانش فنی سازمان، مشاوره انتقال فناوری، ارزش گذاری فناوری و بازاریابی و فروش فناوری که به فراخور نیاز سازمان ها تجویز می شود و توانمندی آن ها برای ورود موثر به حوزه کسب و کار دانش بنیان تضمین می نماید.

۳- اخذ صلاحیت: در این گام که به طی فرآیند اجرایی اخذ صلاحیت دانش بنیانی اختصاص دارد، اقدامات مربوط به ثبت نام شرکت در سامانه ثبت نام شرکت ها و موسسات دانش بنیان و پیگیری روال حقوقی آن انجام شده و سازمان در جریان ارزیابی توسط کارگروه تشخیص صلاحیت دانش بنیانی، از مشاوره کارشناسان گروه ایران دانش بنیان بهره مند خواهد شد.

۴- بهره مندی: بهره برداری ملموس از مزایای گواهینامه صلاحیت دانش بنیانی، منوط به آشنایی با فرآیندهای اجرایی اخذ تسهیلات و خدمات، در نهادهای مختلف اکوسیستم دانش بنیان است. اقداماتی که در این گام از الگوی چهار مرحله ای دانش بنیانی انجام می شود، به مشاوره و راهبری سازمان ها در زمینه اخذ تسهیلات و حمایت های قانونی پس از دانش بنیان شدن اختصاص دارد.

نظرات

تاکنون نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفا برای ثبت نظر، وارد حساب کاربری تان شوید و یا ثبت نام کنید.

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی اصول و مبانی بازرگانی خارجی
آشنایی با نحوه اخذ نشان های دانش نماد و نانو نماد
آشنایی با مفاهیم ثبت اختراع واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری
فراخوان اعطای تسهیلات 750 میلیون تومانی