بزرگترین رویداد کارآفرینی پیام نور

۲۳/مرداد/۱۳۹۶
850

راهنمای شرکت در اولین استارت اپ محتوای دیجیتال دانشگاه پیام نور

کارآفرینی عامل مهمی در کاهش فقر، ایجاد فرصت های شغلی و تغییرات ساختاری در جامعه است که از طریق نوآوری، ایجاد اشتغال و تاثیر بر رفاه عمومی منجر به توسعه اقتصادی می شود. از همین رو در دهه های اخیر در کشورهای مختلف، تلاش های بسیاری جهت توسعه کارآفرینی انجام گرفته است. یکی از راه هایی که برای توسعه کارآفرینی پیشنهاد می شود، ایجاد مراکز حمایت از کسب و کار است که شتابدهنده ها یکی از انواع آن محسوب می شود. در ادبیات کارآفرینی شتابدهنده به عنوان یک حامی برای کسب و کارهای جوان کارآفرینانه که درصدد رشد هستند، تعریف می شود که به آن ها در دستیابی به مهارت ها جهت موفقیت در کسب و کار و بقا کمک می نماید. یکی از نهادهای مناسب برای ایجاد شتابدهنده دانشگاه ها هستند، زیرا از یک سو می توانند دانش و فناوری مورد نیاز بنگاه ها و شرکت ها را فراهم کنند و از سوی دیگر می توانند نیروهایی را تربیت نمایند که منشاء کارآفرینی باشند. دانشگاه پیام نور با برخورداری از ٧٠٠ هزار نفر دانشجوی فعال و ده ها هزار دانشجوی خلاق و متخصص، بیش از چهارده هزار نفر استاد، دانشیار، استادیار، مربی و کارمند و در مجموع مطابق با متوسط سرشماری خانوار ایران با بیش از 4 میلیون نفر جمعیت پتانسیل خوبی در این زمینه داراست. بنابراین شتابدهنده دانشگاه پیام نور به همین منظور ایجاد گردیده است که هدف اصلی آن جذب طرح ها و ایده های کارآفرینانه دانشجویان، دانش آموخته گان و سایر گروه های علاقه مند و کمک به آنان در جهت تجاری سازی این طرح هاست.

اهداف رویداد( استارتاپ)

 • شناسایی و جذب کارآفرینان بالقوه و یا نوپا در مراکز دانشگاهی
 • شکل گیری و توسعه ی اکوسیستم کارآفرینی
 • حمایت مادی، آموزشی و معنوی از صاحبان ایده و محصول
 • هدایت و حمایت از ایده ها به جهت تجاری سازی آن ها و ایجاد تسهیلات لازم برای ادامة فعالیت
 • توسعه محصولات و خدمات جدید بر اساس محتواهای تولید شده
 • ایجاد بانکی از ایده های مرتبط با محورهای رویداد
 • جلب توجه سرمایه گذاران به ایده های ارائه شده در این زمینه و ایجاد زنجیره ای که افزایش اشتغال زایی، تولید، سود اجتماعی و مالی را توامان به همراه دارد.
 • توسعه فضای تعامل، همفکری و خلاقیت
 • بسترسازی تولید نرم افزارهای تلفن همراه در محور های ارائه شده
 • امکان ارتباط بین افراد خلاق، ایده پرداز و تولید کننده ، با نهادهای حاکمیتی و غیردولتی
 • ارتقای آگاهی های عمومی آحاد جامعه نسبت به کارآفرینی
 • فراهم آوردن بستر ارتباط بین نهادهای صنعتی و دانشگاهی

جهت آشنایی بیشتر به وبسایت http://idea.pnu.ac.ir/مراجعه نمایید 

اطلاعیه ها

جشنواره بین المللی خوارزمی
رویداد استارت‌آپی لیدکوتک
خبرگزاری علم و فناوری ایران
کارگاه روانشناسی فروش، تکنیک های بازاریابی، صدای مشتری