فراخوان اعطای حمایت های مالی

۰۳/اسفند/۱۴۰۰
196

به اطلاع کلیه شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی و مراکز رشد وابسته می رساند، با عنایت سیاستهای حمایتی این مجموعه کلیه شرکتهای متقاضی دریافت حمایت های مالی، درخواست خود را بصورت کتبی به مدیران مربوطه تحویل نمایند.

اعتبارات حمایتی به شرح ذیل می باشد :

الف) اعتبار حمایتی از فعالیت های واحدهای فناور مستقر در دوره های رشد مقدماتی تا سقف 1 برابر عدد پایه

ب) اعتبار حمایتی برای استقرار واحدهای فناور پذیرفته شده در دوره رشد تا سقف 2 برابر عدد پایه

ج) اعتبار حمایتی برای پیشبرد ایده محوری و کاری واحدهای فناور مستقر در دوره رشد تا سقف 8 برابر عدد پایه

د) اعتبار حمایتی برای توسعه محصول جدید تجاری سازی، نیمه صنعتی سازی محصلات واحدهای مستقر، بازاریابی و بازارسازی، اخذ استانداردهای بین المللی و برند سازی تا سقف 20 برابر عدد پایه

* عدد پایه : نصف حد نصاب معاملات خُرد دولت در سال (حد نصاب برای سال 1400 مبلغ 650 میلیون ریال می باشد)

اطلاعیه ها

فراخوان فرصتهای سرمایه گذاری استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان شهرداری تهران
گرنت فناوری
خدمات توانمندسازی در یک نگاه
اطلاعیه فراخوان همکاری با معاونت مهندسی نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی