برنامه های هفته جهانی کارآفرینی در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

۲۲/آبان/۱۳۹۷
106

برنامه های هفته جهانی کارآفرینی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

پنج شنبه ۲۴ آبان ساعت ۹ تا ۱۳:‌ مشاوره مالیاتی

شنبه ۲۶ آبان ساعت ۹ تا ۱۳: مشاوره بیمه
شنبه ۲۶ آبان ساعت ۱۸ تا ۲۰: معرفی استارتاپ‌ها برای دانشجویان

یکشنبه ۲۷ آبان ساعت ۹ تا ۱۲: کارگاه بازاریابی کارآفرینانه
یکشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۷ تا ۱۹: کارآفرینی اجتماعی

دوشنبه ۲۸ آبان ساعت ۸ تا ۱۲: ایده شو دانش‌آموزی
دوشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مشاوره حقوقی
دوشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۷ تا ۱۹: کارگاه ذهنیت رشد

سه‌شنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۷ تا ۲۰: کارگاه بوم ناب

چهارشنبه ۳۰ آبان ساعت ۹ تا ۱۴: کارگاه هک رشد
چهارشنبه ۳۰ آبان ساعت ۱۷ تا ۱۹: ۵۵ مین همفکر بیرجند( رویداد بانی)

لینک ثبت نام:
https://evnd.co/DV5GU

اطلاعیه ها

رسیدگی به مشکلات شرکت ها
برنامه های هفته جهانی کارآفرینی در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
جشنواره هنری هفته پژوهش
جشنواره بین المللی خوارزمی