جشنواره بین المللی خوارزمی

۱۹/خرداد/۱۳۹۷
362

http://khwarizmi.ir/fakia/

اطلاعیه ها

برنامه های هفته جهانی کارآفرینی در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
ایده شو دانش آموزی
پنجاه و پنجمین همفکر بیرجند
کارگاه ذهنیت رشد