درباره ما

Café Baloot is a company that created with two software engeeniers at first step and working on Mobile apps,Windows Form Applications and desgin program,2015.

اطلاعیه ها

فنون مذاکرات تجاری موفق
سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
 رویداد کیش اینوکس 2019
همایش حقوق کسب و کارهای نوپا