طراحی و ساخت کانال بازیاب حرارت تهویه مطبوع هوشمند

طراحی و ساخت کانال بازیاب حرارت تهویه مطبوع هوشمند

شرکت محاسبات سیال بزرگمهر به کمک دانشگاه بزرگمهر قائنات و مرکز رشد واحدهای فناور قائن  طرحی با عنوان کانال بازیاب حرارت و تهویه مطبوع هوشمند به اجرا رساند که این دستگاه از حرارت اتلافی ساختمان در فصل زمستان بمنظور افزایش بهره وری انرژی استفاده می کند. این طرح در حال حاضر در حال انجام اصلاحات و اقدام جهت تجاری سازی می باشد.

اطلاعیه ها

نهضت مردمی مسجد سازی
پنجمین رویداد اُکام
درخواست استقرار در پارک
رویداد استارت آپی عناب