درباره ما

ثبت شرکت ها،تغییرات شرکت ها،تهیه طرح های توجیهی ،نقشه برداری،gps، انجام مشاوره شغلی و شرکت خدمات برون سپار کمیته امداد امام خمینی

اطلاعیه ها

رسیدگی به مشکلات شرکت ها
برنامه های هفته جهانی کارآفرینی در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
جشنواره هنری هفته پژوهش
جشنواره بین المللی خوارزمی