بررسی و داوری طرح  دستگاه دانه کن انار در مرکز رشد فردوس

بررسی و داوری طرح دستگاه دانه کن انار در مرکز رشد فردوس

با توجه به حمایت های معنوی و مادی مرکز رشد فردوس از طرح های فناورانه در مرکز رشد فردوس این واحد اقدام به طی نمودن مسیر پذیرش در مرکز نمود که با راهنمایی های کارشناسان محترم آن مرکز جلسه داوری با حضور آقای مهندس احمد بنان جهت طرح دستگاه دانه کن اناربرگزار گردید. وی نکات مهمی را در خصوص طرح فوق اعلام کرد و همچنین راهنمایی ها و نقد مرتبط با طرح را بیان نم

اطلاعیه ها

فراخوان جدید جشنواره "خلاق برتر"
ّFirst National Conference  Iran Association of science and Technology Parks and Incubators
طرح اطعام و احسارن علوی
نخستین رویداد حوزه راهداری