تایید شرکت استون سازه انرژی گلشن بعنوان شرکت دانش بنیان

تایید شرکت استون سازه انرژی گلشن بعنوان شرکت دانش بنیان

پس از طی مراحل قانونی و گزارش کارگزار و بررسی دقیق علمی توسط داوران، کارگروه تایید صلاحیت شرکت های دانش بنیان، فعالیت شرکت استون سازه انرژی در  حوزه درایوهای BLDC مصداق فعالیت دانش بنیان برشمرده و این شرکت را در لیست شرکت های دانش بنیان قرار داد.

اطلاعیه ها

رسیدگی به مشکلات شرکت ها
برنامه های هفته جهانی کارآفرینی در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
جشنواره هنری هفته پژوهش
جشنواره بین المللی خوارزمی